Декларация за защита на данните за уебсайта

Правен съвет

1. Обща информация
Администратор: Polycart Limited – BG131004542 – Slavyanska 46, BG-2230 Kostinbrod, Sofia, Bulgaria, European Union, („ние“) е оператор на уебсайтовете на Групата компании Поликарт и неговите уебсайтове („уеб сайт“).
Длъжностно лице по защита на данните – Emilia Boncheva, Tel: +359 878 421007, Email: office (at) polycart.info Уебсайтове на Polycart Group и нейните филиали, подкрепящи тази декларация за защита на данните от GDPR:
https://polycart.info
https://polycart-bg.com
https://polycart-envelopes.com
https://polycart-filing.com
https://www.polycart-packaging.com
https://polypack-packaging.com
https://packaging-excellence.eu

Отдаваме голямо значение на защитата на вашите данни. Следната Политика за поверителност обяснява събирането, обработването и използването на вашите данни на нашите уебсайтове. Уебсайтът може да включва връзки към оферти на други доставчици, за които тази Политика за поверителност не се прилага.

2. Лични данни

Личните данни са индивидуални данни за лични или материални обстоятелства на определено или идентифицируемо физическо лице. Това включва информация като истинско име, адрес, пощенски адрес и телефонен номер. Сигурността на личните данни е от голямо значение за нас. Ето защо нашите уебсайтове се управляват в съответствие с приложимите правни разпоредби, особено Общия регламент за защита на данните (GDPR) на ЕС и неговия български еквивалент.

3. Използване на уебсайта без предоставяне на лични данни

Можете да използвате информацията, предлагана от нашия уебсайт, без да предоставяте лични данни.
а) Регистрационни файлове
Обект на обработка: Когато се осъществи достъп до нашия уебсайт, ние ще обработим информация за заявения компютър и браузър, като например часа на заявката, достъпното съдържание и вида на браузъра и операционната система. Не се събират пълни IP адреси, които биха позволили идентифицирането на конкретни компютри и по този начин конкретни интернет потребители.

Цели на обработване: Тези данни ни позволяват да оценим как се използва нашият уебсайт и да го оптимизираме, т.е. за преследване на законни интереси. Правното основание за това е чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR.

б) Бисквитки
Ако ни дадете съгласието си, ние ще използваме сесийни бисквитки.
Обект на обработка: Когато нашият уебсайт бъде отворен, така наречените бисквитки, т.е. малки текстови файлове, ще бъдат запазени от вашия уеб браузър. Уебсайтът използва сесийни бисквитки, които се прилагат само за продължителността на сесията на браузъра и не се запазват постоянно, а се изтриват автоматично, когато браузърът ви бъде затворен. Бисквитките не съхраняват данни, които биха могли да бъдат приписани лично на вас. Съдържанието на бисквитките не се обединява с личните данни, но остава псевдонимизирано (данните могат да се припишат директно само
на произволно генериран идентификатор).

Цели на обработка: Тези бисквитки се използват за обработка на заявки на вашия браузър към нашия уебсайт и за присвояването им на конкретен потребител, напр. кое съдържание вече сте отворили или продукти, които сте поставили в запазения списък за пазаруване. Данните, записани от бисквитките, ни позволяват да оценим как се използва нашият уебсайт и да го оптимизираме, т.е. за преследване на законни интереси.
Правното основание за обработката е член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, което може да стане в настройките на вашия браузър.

Опции за предотвратяване: Можете да предотвратите запазването на бисквитки, като деактивирате бисквитките в настройките на браузъра си. Можете също така да преглеждате и изтривате съдържанието на бисквитките по всяко време. Въпреки това, ако деактивирате бисквитките, може да не успеете да използвате напълно всички функции на нашите уебсайтове.

в) Google Analytics: Ако ни дадете съгласието си, ние ще използваме Google Analytics.
Обект на обработка: Нашият уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ на Google Inc.
(„Google“). Google Анализ използва бисквитки. Информацията за използването на нашия уебсайт, генерирана от бисквитката, обикновено се предава на сървър на Google в ЕС или САЩ, където се запазва. IP адресът ви обаче първо ще бъде съкратен в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Само в изключения вашият пълен IP адрес ще бъде прехвърлен към сървър на Google в САЩ и съкратен там. IP адресът, предаден от вашия браузър чрез Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Цели на обработка: Google ще използва тази информация от наше име, за да оцени използването на този уебсайт от ваша страна, да състави отчети за дейността на уебсайта и да извърши допълнителни услуги, свързани с използването му и интернет за неговите операторите. Правното основание за обработката е член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко
време, моля, намерете как в ръководството на вашия браузър.
Опции за превенция:
Можете да предотвратите запазването на бисквитки, като ги деактивирате в настройките на браузъра си. Можете също така да преглеждате и изтривате съдържанието на бисквитките по всяко време. Въпреки това, ако деактивирате бисквитките, може да не можете да използвате напълно всички функции на нашия уебсайт.

Освен това можете да предотвратите събирането на генерирани от бисквитки данни (включително вашия IP адрес) за използването на уебсайта и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, предоставена на следната връзка: tools.google.com/dlpage/gaoptout ; Можете да предотвратите събирането на данни от Google Analytics, като натиснете върху връзката. Това ще инсталира бисквитка за отказ, която ще блокира събирането на вашите данни при бъдещи посещения на нашия

website: Disable Google Analytics
За допълнителна информация относно Общите условия и Декларацията за поверителност на Google Analytics’Terms, моля, вижте: www.google.com/analytics/terms/gb.html and policies.google.com;

4. Обработка на предадените от Вас данни

Без разрешението на потребителя никакви лични данни извън случаите, посочени в раздел 3, няма да бъдат обработвани при посещение на нашия уебсайт. Потребителят може да реши дали желае да разкрие лични данни при поискване.
Предмет на обработка:
Ако се свържете с нас чрез нашата форма за контакт или по имейл, ние ще съберем предоставените от вас лични данни и съдържанието на вашата заявка. Цел на обработката: Ние ще използваме тези данни само за да обработим вашата заявка и да ви изпратим, напр.
материали или мостри. В рамките на приложимите правни разпоредби можем да използваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг, т.е. за преследване на законни интереси.
Правното основание за тази обработка е чл. 6, параграф 1, буква б) от GDPR (преддоговорни мерки) и чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR (легитимни интереси).

5. Поверителност на Вашите данни и предоставянето им на трети страни

Нашите служители са длъжни да пазят поверителност. Ако е необходимо, можем да предоставим вашите лични данни на външни доставчици на услуги в необходимата степен, за да ви изпратим материали или мостри.
Освен това ще предоставяме лични данни на трети страни само ако сме задължени да го направим по закон, напр. до органите на прокуратурата. Правното основание за това е чл. 6(1) буква в) от GDPR.

6. Продължителност на съхранение на данните

Стараем се да обработваме лични данни във възможно най-малка степен. Ние съхраняваме вашите данни само толкова дълго, колкото се изисква от съответната цел или толкова дълго, колкото се изисква от закона.

7. Вашите права

Ако съответните законови изисквания са спазени, вие имате следните права:

  • Имате право на информация относно запазените за вас лични данни (чл. 15 от GDPR).
  • Имате право на коригиране на неточни данни (чл. 16 от GDPR).
  • Имате право на изтриване (чл. 17) или ограничаване на обработката (чл. 18 от GDPR) на данни, които вече не са необходими. Ако се прилагат законово изискваните периоди на съхранение, напр. за бизнес кореспонденция съгласно търговското или данъчното право или в случай на друго правно изключение данните няма да бъдат изтривани, но обработването им ще бъде ограничено.
  • Можете да възразите срещу обработването на вашите данни за директни рекламни цели и друго обработване на вашите данни по специални причини по всяко време (чл. 21 от GDPR).
  • Имате право на преносимост на данните (чл. 20 от GDPR), т.е. право да изискате данните, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и машинно четим формат и на предаване на тези данни на друг администратор без възпрепятстване от нас; ако е приложимо, вие също имате право да поискате да предадем данните директно на друг администратор, ако е технически възможно. За да защитите правата си, моля, обърнете се към адреса, посочен в раздел 1.
    Ако смятате, че обработването на вашите данни нарушава закона за неприкосновеността на личния живот, можете да подадете жалба (чл. 77 от GDPR). Нашият местен компетентен надзорен орган е българската Комисия за защита на личните данни, адрес: бул. Проф. Цветан Лазаров 2, София 1592, България, ЕС – www.cpdp.bg/en/

8. Сигурност на данните

Ние използваме криптиране в нашия уебсайт. Инсталирахме SSL сертификати за сигурност на данните на всички наши уебсайтове, така че вашата информация се пази поверителна. Следователно всички данни, които въвеждате във формуляра за контакт, ще ни бъдат предадени в криптирана форма и следователно не могат да бъдат преглеждани от неоторизирани трети страни.
Освен това предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме сигурността на съхраняваните от нас лични данни. Всички данни са съвестно защитени срещу загуба, унищожаване, изкривяване, манипулиране и неоторизиран достъп и разкриване.

Файлът е подписан от Поликарт ООД с устройство за електронен подпис StampIT

Поликарт ООД
София, България, ЕС